Skontaktuj się z nami

+48 ‭602 342 788‬
kontakt@smartyou.pl

Promuj swoją stronę
Lista artykułów

Skrypt sprawdzający odrzucone rozszerzenia reklam w Google AdWords

 • Autor: Maciek Tyśper
 • Aktualizacja:

Choć w Google AdWords można automatycznie otrzymywać drogą mailową wiele typów powiadomień, w tym także na temat niezaakceptowanych reklam tekstowych, to system wciąż w żaden sposób nie informuje o odrzuconych rozszerzeniach.

Jest to o tyle problematyczne, że szczególnie w przypadku zarządzania wieloma kontami, trudno jest codziennie sprawdzać, czy któreś z nich nie straciło właśnie akceptacji, a efekt takiej zmiany może nie być widoczny na pierwszy rzut oka w statystykach.

Należy podkreślić, że rozszerzenia reklam są jednym z czynników wpływających na ranking reklamy, dlatego istotne jest, by korzystać z nich w jak największym zakresie. Ktoś mógłby powiedzieć, że jeśli tworzy się teksty zgodnie z zasadami AdWords, nie ma potrzeby martwić się o odrzucone rozszerzenia reklam – niestety, niejednokrotnie zdarzają się one bez winy autorów, co zespół wsparcia po stronie Google określa wdzięczną nazwą “overflagging”.

Nie wliczając tych automatycznych, obecnie możemy korzystać z rozszerzeń:

 • linków do podstron,
 • połączeń,
 • aplikacji,
 • lokalizacji,
 • opinii,
 • objaśnień,
 • informacji,
 • wiadomości,
 • ceny,
 • promocji.

Jest więc ich całkiem sporo i by być pewnym, że każde z nich może się wyświetlać, warto skorzystać z dodatkowego rozwiązania, którym jest poniższy skrypt.

Jak działa skrypt sprawdzający odrzucone rozszerzenia reklam?

Skrypty w Google AdWords są zaawansowaną opcją, która pomaga zautomatyzować część pracy i procesów zachodzących na koncie. Do ich tworzenia wymagana jest znajomość JavaScript oraz dokumentacji, jednak by korzystać z już gotowych rozwiązań nie będą potrzebne żadne dodatkowe umiejętności.

Poniższy kod ma proste zadanie: informować użytkownika drogą mailową, jeśli na koncie AdWords pojawi się odrzucone rozszerzenie któregokolwiek z wyżej wymienionych rodzajów. Skrypt przygotowany jest z myślą o kontach menadżera, czyli kontach zbiorczych (MCK).

Za każdym razem, gdy kod jest uruchamiany, sprawdzane są wszystkie rozszerzenia na koncie, które można znaleźć w udostępnionych zasobach (a dokładnie w firmowych bazach danych, gdzie pojawiają się automatycznie po utworzeniu).

Jeśli wykryte zostaną elementy odrzucone, są one szczegółowo odnotowane w arkuszu kalkulacyjnym Google – można w nim znaleźć treść rozszerzenia, jego rodzaj, a także powód odrzucenia. Gdy wszystkie konta objęte analizą są już sprawdzone, na określony adres email wysyłana jest wiadomość zawierająca listę kont AdWords z błędami i linkiem do arkusza. W przypadku braku problematycznych rozszerzeń wiadomość nie jest wysyłana.

Wdrożenie skryptu

Przed wdrożeniem kodu zaloguj się na swoje konto Google i utwórz na dysku nowy arkusz kalkulacyjny – link do niego trzeba będzie wkleić w odpowiednim miejscu w kodzie. Zaloguj się na konto MCK. Utwórz nową etykietę “extensionsChecker” i oznacz nią konta, które mają być objęte analizą. Następnie wejdź w operacje zbiorcze i w menu “Skrypty” dodaj nowy, klikając na czerwony przycisk.

Dodaj nowy skrypt

Dodaj nowy skrypt

Zastąp obecną treść okna następującym kodem:

/**
 * Copyright 2017, SmartYou All Rights Reserved.
 *
 * @name Ad Extensions Checker v 1.0.
 *
 * @author Maciek Tysper maciej@smartyou.pl
 *
 * INSTRUKCJA:
 * 1. Utwórz na poziomie MCK etykietę 'extensionsChecker' i oznacz nią konta, które mają być analizowane.
 * 2. Utwórz nowy arkusz Google i podaj jego adres w zmiennej 'spreadsheetUrl'.
 * 3. W zmiennej 'recipient' podaj adres email, na który mają przychodzić powiadomienia.
 * 4. Zapisz skrypt w MCK i ustaw harmonogram.
 * 5. Obsługiwane rozszerzenia:
 *  - linki do podstron,
 *  - rozszerzenia połączeń,
 *  - rozszerzenia aplikacji,
 *  - rozszerzenia lokalizacji,
 *  - rozszerzenia opinii,
 *  - rozszerzenia objaśnień,
 *  - rozszerzenia informacji,
 *  - rozszerzenia wiadomości,
 *  - rozszerzenia cen,
 *  - rozszerzenia promocji.
 */

function main() {
 /** 
 * SPRAWDZ PONIZSZE DANE
 */
 var includeLabel = "extensionsChecker"; //Utworz taka etykiete na MCK i oznacz nia konta, ktore beda analizowane
 var recipient = "twoj@email.pl"; //Twoj adres email
 var spreadsheetUrl = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/ID/edit#gid=0"; //Podaj link do arkusza

 /** 
 * Przygotownie arkusza
 */
 var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl); 
 var sheet = spreadsheet.getActiveSheet();
 sheet.clear();
 sheet.getRange("A1:E1").setValues([['Konto','Typ rozszerzenia','Atrybuty','Status','Powód odrzucenia']]);
 
 /** 
 * Rejestr kont z odrzuconymi elementami
 */
 var accountsList = "Konta z odrzuconymi rozszerzeniami:n";
 var numberOfAccounts = 0;
 
 /** 
 * Zapytanie API
 */
 var query = "SELECT AccountDescriptiveName, PlaceholderType, AttributeValues, ValidationDetails, DisapprovalShortNames " +
       "FROM PLACEHOLDER_FEED_ITEM_REPORT " +
       "WHERE DisapprovalShortNames != '' " +
       "AND Status = 'ENABLED' " +
       "AND PlaceholderType IN [1,2,3,7,8,17,24,31,35,38]";
 
 /** 
 * Przetwarzanie kont
 */
 var accountIterator = MccApp.accounts()
 .withCondition("LabelNames CONTAINS '" + includeLabel + "'")
 .get();
 
 while (accountIterator.hasNext()) {
  var account = accountIterator.next();
  var accountName = account.getName();
  MccApp.select(account);
  var report = AdWordsApp.report(query);
  var rows = report.rows();
  
  if (rows.hasNext()) {
   accountsList += accountName + 'n';
   numberOfAccounts++;
  }
  
  while (rows.hasNext()) {
   var row = rows.next();
   var attributes = row['AttributeValues'];
   var placeholderType = placeholderName(parseInt(row['PlaceholderType']));
   var status = row['ValidationDetails'];
   var disapprovalReason = row['DisapprovalShortNames'];
   sheet.appendRow([accountName, placeholderType, attributes, status, disapprovalReason]);
  }
 }
 
 /** 
 * Wysyłanie maila
 */
 if (numberOfAccounts > 0) {
  MailApp.sendEmail(recipient, "[SKRYPT] Odrzucone rozszerzenia", accountsList + "nnZobacz szczegóły:n" + spreadsheetUrl); 
 }
 
 function placeholderName (int) {
  switch (int) {
   case 1:
    return 'Link do podstrony';
   case 2:
    return 'Rozszerzenie połączeń';
   case 3:
    return 'Rozszerzenie aplikacji';
   case 7:
    return 'Rozszerzenie lokalizacji';
   case 8:
    return 'Rozszerzenie opinii';
   case 17:
    return 'Rozszerzenie objaśnień';
   case 24:
    return 'Rozszerzenie informacji';
   case 31:
    return 'Rozszerzenie wiadomości';
   case 35:
    return 'Rozszerzenie ceny';
   case 38:
    return 'Rozszerzenie promocji';
   default:
    return 'Inny';
  }
 }
}

W skrypcie potrzebne są dwie modyfikacje:
1) Podaj swój adres email w cudzysłowie dla zmiennej “recipient”,
2) Wklej adres do utworzonego wcześniej arkusza kalkulacyjnego w cudzysłowie przy zmiennej “spreadsheetUrl”.

Podaj email oraz adres URL do arkusza w Google Sheet

Następnie kliknij “Podgląd” i autoryzuj skrypt. Uruchom podgląd jeszcze raz – teraz wszystkie konta powinny zostać przeskanowane.

Podgląd i autoryzacja

Uruchom podgląd i autoryzuj skrypt

Zapisz zmiany, po czym ustaw harmonogram, by kod uruchamiał się z określoną częstotliwością (np. raz dziennie).

Ustawianie harmonogramu skryptu

Ustaw harmonogram

To już wszystko – dzięki bieżącym poprawkom w rozszerzeniach, alerty mailowe będą przychodzić tylko wtedy, gdy pojawią się nowe odrzucenia. W ten sposób udaje się załatać jedną z luk w komunikatach systemowych.

Podziel się:
Obserwuj nas:
Kategorie: Google Ads

Poczekaj, to nie wszystko!

Polecane artykuły

Wróć na górę