Skontaktuj się z nami

+48 ‭602 342 788‬
kontakt@smartyou.pl

Promuj swoją stronę

RODO

Przewiń w dół

słownik marketingowy

RODO

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Są to ściśle określone zasady zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach fizycznych. To rozporządzenie reguluje działanie przedsiębiorstw, organizacji i osób fizycznych, jeżeli przetwarzanie danych ma związek z działaniami handlowymi, społecznymi lub zawodowymi.

RODO – dane osobowe i wrażliwe

Dane osobowe umożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej. Zaliczamy do nich między innymi imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz miejsce zamieszkania. Będą to również wszystkie cechy charakterystyczne, po których będzie możliwe rozpoznanie danej osoby. Natomiast wrażliwe dane odnoszą się do orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub rasowego, wyznania, poglądów politycznych, zdrowia, genetyki. Ich przetwarzanie jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach określonych w ustawie i po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą.

RODO – najważniejsze zasady przetwarzania danych

  • Należy przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne.
  • Można przetwarzać dane, tylko jeśli osoba wyraziła na to zgodę.
  • Należy precyzyjnie określić kto i dlaczego będzie przetwarzał powierzone dane.
  • Podmiot, który przetwarza dane osobowe, musi zapewnić osobie fizycznej bezpłatny dostęp do informacji, które gromadzi na jej temat.
  • Osoba fizyczna ma prawo do wprowadzania zmian w swoich danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.

Słownik marketingowy

Dziękujemy za odwiedzenie e-marketingowego słownika pojęć SmartYou. Mamy nadzieję, że dowiesz się z niego mnóstwa ciekawych rzeczy i poszerzysz swoją wiedzę o reklamie w internecie.

Sprawdź pozostałe hasła słownika marketingowego!

Zacznij zmiany teraz

Skontaktuj się z nami

Kawa na ławę – dosłownie i w przenośni. Umów się na spotkanie lub skorzystaj z formularza, by zadać dowolne pytanie.

Chcesz poznać wstępny koszt swojej kampanii?
PRZEJDŹ DO FORMULARZA ESTYMACYJNEGO

Piotr Stryjniak dyrektor operacyjny

Piotr Stryjniak
Wróć na górę