Skontaktuj się z nami

+48 ‭602 342 788‬
kontakt@smartyou.pl

Promuj swoją stronę
Lista artykułów

Testy A/B kampanii Facebook Ads — czym są i jak je przeprowadzić?

 • Autor: Natalia Arciszewska
 • Aktualizacja:

Testy A/B kampanii Facebook Ads to dla wielu osób pracujących nad ich optymalizacją codzienna praca. Kampanie Facebook Ads należą do grona najpopularniejszych metod reklamowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa z praktycznie każdej branży. Nic dziwnego – z Facebooka na co dzień korzysta 1.98 miliarda użytkowników na całym świecie! To medium, które daje wiele możliwości reklamowych, a ich odpowiednie wykorzystanie umożliwia realizację zarówno celów z zakresu budowania marki, jak i sprzedaży. Marketerzy poszukujący skutecznych ustawień kampanii reklamowych w swojej pracy często opierają się na testach kampanii A/B Facebook Ads (tzw. split tests lub testach porównawczych). Sprawdź, czym są testy A/B oraz jak je przeprowadzić. 

Tego dowiesz się z artykułu:

Możliwości testów A/B kampanii Facebook Ads

Testy A/B kampanii Facebook Ads umożliwiają weryfikację dwóch odmiennych strategii reklamowych poprzez modyfikowanie jednej wybranej zmiennej. Oznacza to, że za ich pomocą możesz sprawdzić np. która wersja reklamy cieszy się większym zainteresowaniem, lub które z dwóch wybranych umiejscowień jest skuteczniejsze. 

W ramach testów A/B możesz testować zmienne takie jak np.:

 1. Materiał reklamowy (obraz/film, podstawowy tekst reklamowy, nagłówek, przycisk CTA)
 2. Grupy odbiorców (grupa podobnych odbiorców, niestandardowa, oparta o zainteresowania, lista klientów)
 3. Umiejscowienia (np. Instagram, Facebook, Audience Network)
 4. Inne ustawienia (np. zdarzenia optymalizacji, budżet na poziomie kampanii/zestawu reklam, atrybucja).
Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 1. Wybór zmiennej w teście A/B

Jak utworzyć test A/B kampanii Facebook Ads?

Do dyspozycji jest kilka sposobów na utworzenie testu A/B w zależności od tego, jakie zmienne chcesz przetestować. Meta zaleca korzystanie z paska narzędzi Menedżera Reklam, za pomocą którego uruchomisz test porównawczy z wykorzystaniem istniejącej kampanii lub zestawu reklam. Zostaną one tzw. szablonem. 

Aby skorzystać z paska narzędzi, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Przejdź do głównej tabeli w Menedżerze reklam i zaznacz po lewej stronie kampanię lub zestaw reklam, które chcesz przetestować. 
 2. Na pasku narzędzi powyżej kliknij Test A/B.
Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 2. Tworzenie testu A/B w Menedżerze reklam.
 1. Określ, w jaki sposób chcesz skonfigurować test: porównanie dwóch istniejących zestawów reklam/kampanii, czy też utworzenie kopii wybranego zasobu. 
Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 3. Wybór ustawień testu A/B.

Podczas jednego testu A/B możesz zweryfikować maksymalnie 5 istniejących kampanii lub zestawów reklam. 

Ważne: nie możesz wykorzystywać kampanii, które są już przypisane do innych testów oraz kampanii, w których zastosowano typ zakupu Zasięg i częstotliwość.

 1. Kolejny etap zależny jest od tego, czy wybierzesz utworzenie kopii istniejącego zasobu, czy też istniejące kampanie/zestawy reklam.
  • Jeśli zdecydujesz się na utworzenie kopii istniejącego zasobu, niezbędne będzie również wybranie na tym etapie zmiennej do testu. (rys. 4.)
  • Wybierz istniejące kampanie/zestawy reklam do testów. (rys. 5.)
Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 4. Wybierz zmienną do testów.
Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 5. Wybór istniejących kampanii/zestawów reklam
 1. Wprowadź nazwę testu. Na ostatnim etapie kluczowe jest określenie sposobu wyłonienia zwycięzcy. Możesz określić istotny wskaźnik, który Meta ma wziąć pod uwagę. Wprowadź czas trwania testu.
Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 6. Ustawienia testu A/B

Rekomendujemy, aby na tym etapie wyłączyć opcję zakończenia testu przedwcześnie w przypadku wyłonienia zwycięzcy. Włączenie wskazanej opcji może poskutkować rozwiązaniem testu po zaledwie kilku dniach, co jest zbyt krótkim okresem do wyciągnięcia miarodajnych wyników i wniosków. 

 1. Dokonaj niezbędnych modyfikacji wybranej zmiennej, którą chcesz przetestować. 

To wszystko! Twój test A/B kampanii Facebook Ads został właśnie utworzony. 

Tworzenie testu A/B kampanii Facebook Ads w narzędziu Eksperymenty

Test porównawczy możesz również utworzyć w narzędziu Eksperymenty. Proces tworzenia testu A/B nie różni się znacząco od procedury dostępnej w Menedżerze Reklam. Aby przejść do wskazanego narzędzia, rozwiń w Menedżerze Reklam menu po lewej stronie. Następnie kliknij Wszystkie Narzędzia -> Eksperymenty.

Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 7. Instrukcja przejścia do narzędzia Eksperymenty

Istotną różnicą pomiędzy tworzeniem testu A/B w Menedżerze Reklam, a w narzędziu Eksperymenty jest brak możliwości utworzenia kopii istniejącego zestawu reklam. W przypadku narzędzia Eksperymenty możesz bazować wyłącznie na opublikowanych zasobach. 

Jednakże jeśli chcesz przetestować istniejące kampanie, to narzędzie Eksperymenty oferuje jedną, ukrytą opcję, której nie odnajdziesz w panelu Menedżera Reklam! Możesz utworzyć tzw. grupę kampanii i porównać jej wyniki. Wyniki dla testu grup kampanii będą dostępne dla całej grupy łącznie, bez podziału na poszczególne kampanie. 

Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 8. Narzędzie Eksperymenty

Inne sposoby tworzenia testu A/B kampanii Facebook Ads

Testy A/B kampanii Facebook Ads możesz utworzyć również na etapie tworzenia nowej kampanii reklamowej lub powielania istniejącego zestawu reklam bądź samej reklamy.

Jak sprawdzić wyniki testu kampanii A/B?

Wybór metody tworzenia testu A/B nie ma wpływu na sposób wyłaniania zwycięzców. System wytypuje ich tak samo w przypadku tworzenia testu z poziomu menedżera reklam oraz w narzędziu eksperymenty. Wyniki testu niezależnie od sposobu jego utworzenia będą dostępne w zakładce Eksperymenty.

Testy A/B kampanii Facebook Ads
Rys. 9. Wyniki testu w narzędziu Eksperymenty

Po rozwinięciu pełnego raportu możesz przeanalizować szczegółowo wyniki przeprowadzonego testu z uwzględnieniem kluczowych metryk, które zostały przez Ciebie wybrane na etapie jego tworzenia.

Testy A/B kampanii Facebook Ads vs samodzielne testowanie

Testy porównawcze są jedną z metod weryfikacji strategii Facebook Ads. Masz również możliwość utworzenia testu na własną rękę poprzez np. kopiowanie aktywnego zestawu reklam, a następnie dokonanie jednej zmiany w jego obrębie. W tym przypadku również testujesz wybrane ustawienia. Jaka jest zatem różnica pomiędzy split test a ‘’ręcznymi’’ testami? W przypadku testu A/B odbiorcy są równomiernie dzieleni, oznacza to, że dany użytkownik zostanie przypisany wyłącznie do jednej kampanii. Zapobiega to powielaniu odbiorców podczas realizacji testu.

Dobre praktyki przy tworzeniu testów A/B

 1. W ramach 1 testu A/B zweryfikuj tylko 1 zmienną.

Wyniki testu okażą się bardziej miarodajne, jeżeli testowane elementy będą identycznie. W sytuacji, gdy jednocześnie zmienisz np. zarówno tekst podstawowy, jak i nagłówek reklamy, nie uzyskasz precyzyjnych informacji, która zmienna miała wpływ na wyniki.

 1. Wybierz grupę odbiorców niewykorzystywaną w innych kampaniach.

Meta rekomenduje przeprowadzenie testu A/B w nowych grupach potencjalnych klientów, ponieważ wybór grupy aktywnej w innych kampaniach może wpływać na wyniki testów. Dzięki wyborowi zupełnie nowej, niewykorzystywanej grupy na koncie, ograniczysz ryzyko nakładania się odbiorców.

 1. Daj algorytmowi czas na uzyskanie wiarygodnych wyników. 

Testy A/B kampanii Facebook Ads mogą trwać maksymalnie 30 dni. Zgodnie z rekomendacjami od Meta, split test powinien trwać co najmniej 7 dni. 

 1. Ustaw w testowanych zestawach reklam/kampaniach budżet w tej samej wysokości.

Aby wyniki były miarodajne, nie zmieniaj budżetów reklam wyłącznie w jednym z testowanych elementów.

Przykłady testów A/B kampanii Facebook Ads

Wiesz już jak utworzyć test porównawczy kampanii Facebook Ads. Przejdźmy zatem do praktycznych przykładów testów, które zrealizowaliśmy dla naszych klientów. 

 1. Test A/B nakładek cenowych dla branży e-commerce

Jeśli prowadzisz kampanie Facebook Ads dla sklepów internetowych, ten test może pomóc Ci zweryfikować skuteczność ustawień kreacji w kampaniach produktowych. Za jego pomocą sprawdzisz, czy Twoi odbiorcy chętniej klikają bądź kupują w momencie, gdy na etapie kreacji reklamowej poznają cenę produktu. A może wręcz odwrotnie?

Kluczowym warunkiem do uruchomienia tego testu jest posiadanie przez sklep katalogu produktów w Menedżerze Sprzedaży.

Test A/B, który przeprowadziliśmy, został zrealizowany w kampanii produktowej skierowanej do podobnych odbiorców. Wykorzystywana w nim grupa odbiorców została utworzona z użyciem Pixela Facebooka. 

Kluczowe ustawienia testu, które zastosowaliśmy:

 • Czas trwania testu: 28 dni
 • Kluczowy wskaźnik, który monitorowaliśmy: CPC (koszt kliknięcia linku)
 • Zmienna: nakładka cenowa 


Na test wydaliśmy 495,58 zł i pozyskaliśmy 1830 kliknięć linku. Zestaw reklam bez nakładki cenowej pozyskał 1261 kliknięcia linku po średnim koszcie na poziomie 0,23 zł. Natomiast reklamy z nakładką cenową wygenerowały 569 kliknięcia linku po średnim koszcie na poziomie 0,36 zł. Oznacza to, że odbiorcy chętniej klikali reklamę, w której nie prezentowaliśmy cen produktów. 

 1. Test A/B zdarzenia optymalizacji dla praktycznie każdej branży (są wyjątki!)

To test porównawczy, w którym sprawdzisz, które zdarzenie optymalizacji zestawu reklam (np. zakup, wyświetlenie strony docelowej, czy też dodanie do koszyka) umożliwia pozyskanie pożądanej konwersji po jak najniższym koszcie. 

Kluczowym warunkiem do uruchomienia tego testu jest posiadanie strony www z zaimplementowanym Pixelem Facebooka. Wystarczy, że we wskazanej domenie monitorujesz co najmniej 2 konwersje. 

Przeprowadziliśmy test A/B dla firmy z branży hotelarskiej. Celem naszych działań było zweryfikowanie, które zdarzenie optymalizacji (kontakt z firmą vs wyświetlenie strony docelowej) umożliwi nam pozyskanie m.in. kliknięć linku w reklamie oraz konwersji kontaktu z firmą po jak najniższym koszcie.

 • Czas trwania testu: 20 dni
 • Kluczowy wskaźnik, który monitorowaliśmy: CPC (koszt kliknięcia linku) oraz koszt kontaktu
 • Zmienna: zdarzenie optymalizacji

Na test wydaliśmy 1000,65 zł i pozyskaliśmy 1 188 kliknięcia linku oraz 12 konwersji kontaktu. Zestaw reklam optymalizowany na wyświetlenie strony docelowej wygenerował 622 kliknięcia linku po średnim koszcie 0,80 zł oraz 8 konwersji kontaktu po średnim koszcie 62,56 zł. Natomiast zestaw zoptymalizowany na kontakt z firmą pozyskał 566 kliknięć linku po średnim koszcie na poziomie 0,88 zł oraz 4 konwersje kontaktu po średnim koszcie 125,04 zł. Oznacza to, że przy optymalizacji na wykonanie kontaktu z firmą, co było naszym celem, pozyskujemy potencjalnie zainteresowanych odbiorców po wyższym koszcie. 

To tylko dwa przykłady obrazujące naszą pracę. W SmartYou co miesiąc wprowadzamy do kampanii Facebook Ads nowe kreacje do testów, uwzględniając różne zmienne. Dzięki temu stale poszukujemy nowych, skutecznych grup odbiorców, kreacji, czy też optymalizacji kampanii. 

Tajniki Marketingu Zero-Waste!

Dowiedz się, czym jest GWARANCJA ZERO-WASTE w kampaniach online i poznaj instrukcję, jak NIE MARNOWAĆ budżetu reklamowego:

 • jak zwiększyć sprzedaż, zachowując ten sam budżet na reklamy Google i Facebook
 • jak zmniejszyć koszty reklam w duchu Zero-Waste, poprawiając sprzedaż

czytaj więcej

Testy porównawcze kampanii Facebook Ads – czy warto?

Testy A/B to sprawdzony sposób na weryfikację skuteczności strategii reklamowej dla kampanii Facebook Ads. Są niezbędnym elementem dla każdego marketera i przedsiębiorcy, który chce rozwijać swoje działania reklamowe poprzez poszukiwanie najskuteczniejszych strategii. Ich prawidłowe ustawienie umożliwia zdobycie cennych informacji o zachowaniach i preferencjach potencjalnych klientów oraz działaniu algorytmu Meta.

Podziel się:
Obserwuj nas:
Kategorie: Facebook

Poczekaj, to nie wszystko!

Polecane artykuły

Wróć na górę